در این روز ها چگونه ارامش خود را حفظ کنیم ؟

 در این روز ها چگونه ارامش خود را حفظ کنیم ؟

آرامش

به جای اینکه به خودم بگم چرا حالم بده ، به خودم میگویم در شرایط غیر عادی طبیعیه که حالم بد باشد

به جای اینکه به خودم بگم حالم بده چون ضعیف هستم ، به خودم میگم من انسانم و انسان شراط سخت حالش مساعد نیست و این نشانه ضعف نیست .

از برچسب احساس بد استفاده نکنم و به جاس بگم احساس ناخوشایند “در حقیقت ما احساس بد نداریم و تمام احساسات ناخوشایند پیغامی برای ما دارند ، به عنوان مثال استرس طبیعی شاید دارد من را به نظم و مرتب زندگی کردن فرامیخواند ، ترس طبیعی به من هشدار میدهد که با احتیاط تر عمل کنیم ”

اگر احساسات ناخوشایندم خیلی طولانی مدت و با شدت غیر عادی هست بازهم دست پاچه نمیشم و از یک روانشناس کمک می گیرم ، فراموش نکنیم در کشور های متمدن و ارام ، ارتباط با مشاور و روانشناس بخشی از زندگی مردم است و این هرگز نشانه ضعف نیست .

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید