ما را دنبال کنید

تکنولوژی

تلویزیون چهره های ایرانی

افشاگری زهرا امیرابراهیمی درباره فیلم خصوصی اش

زهرا امیرابراهیمی در مصاحبه‌ای با سینا ولی‌الله در یک شبکه فارسی‌زبان پس از دوازده‌سال، سکوتش را در رابطه با ماجرای فیلم خصوصی‌ای که از وی پخش شد، شکست. زهرا امیرابراهیمی