کاشت گیاهان فضایی در زمین !

 کاشت گیاهان فضایی در زمین !

گیاهان فضایی

فضانوردان ماموریت شنژو ۱۴ دانه برنج تولید شده در فضا را به زمین بازگرداندند. اکنون دانشمندان می توانند برای تولید منابع غذایی پایدار از این گیاه استفاده کنند. همچنین رشد این گیاه در فضای بدون گرانش می تواند به دانشمندان در شناخت اثر ریز گرانش بر رشد گیاه کمک کند.

یکی از آزمایش های ماموریت سرنشین دار چین بررسی چرخه زندگی برنج در فضا بود. فضانوردان در این ماموریت موفق شدند طی ۱۲۰ روز دانه های کیهانی جدیدی تولید کنند. اکنون این بذرها در مرکز فناوری و مهندسی آکادمی علوم چین نگهداری میشود و قرار است برای آزمایش همراه با دیگر بذرهای رشد یافته به ازمایشگاه دیگری در پکن منتقل شوند.

آزمایش های مورد نظر شامل میکروبیولوژی، تجزیه و تحلیل سلولی و متابولیک است که می تواند تاثیر ریزگرانش روی گیاه را در سطح مولکولی مشخص کند.

یکی از تفاوت های برنج کاشته شده در فضا با نوع آن در زمین زمان گلدهی آن است. در فضا این گیاه در مدت کوتاه تری گل می دهد. همچنین ساقه آن در فضا شل تر است و قد کوتاه‌تری دارد. حتی برنج ساقه بلند نیز در فضا تغییر ارتقا نمی دهد.

پایان این ماموریت ۶ ماهه همراه با بازگشت این فضانوردان به زمین بود. آنها توانستند ورود ماژول دوم و سوم به تیانگونگ را مدیریت کنند. همچنین برای انجام برخی آزمایش های علمی سه پیاده روی فضایی نیز انجام دادند. این اولین بار بود که چین بطور همزمان ۶ فضانورد را در ایستگاه فضایی خود داشت

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید