چیزی که ناخودآگاه ما تحمل نمیکند فرار از مسئولیت است .

 چیزی که ناخودآگاه ما تحمل نمیکند فرار از مسئولیت است .

چیزی که ناخودآگاه ما تحمل نمیکند فرار از مسئولیت است

ضمیر ناخودآگاه ان قدر مارا از رنجی به رنج دیگر ، از وضعیت بدی به وضعیت بد دیگر می کشاند تا سرانجام بیدار و  آگاه  شویم و ببینیم که این خود ما هستیم که این راه های بی فرجام را انتخاب کرده ایم و لازم است مسئولیت تصمیمات خود را به عهده بگیریم . «رابرت الکس جانسون»

تمرین ژرفای زن بودن

مورین مورداک

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید