چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم ؟

 چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم ؟

عزت نفس

انچه احساس ارزشمندی ما تحت الشعاع قرار می دهد و باعث ایجاد احساس ناتوانی و بیکفایتی در ما می شود واقعیت وجودی ما نیست بلکه تصور و افکار ناکارامد و بیهوده ای است که نسبت به خودمان داریم مثلا فکر می کنیم برای اینکه انسان ارزشمندی باشیم لازم است مورد تایید همگان قرار بگیریم که چنین چیزی هیچوقت امکان پذیر نیست . یا اینکه در مقایسه با بادیگران لازم است که ما هم توانمندی های انها را داشته باشیم در صورتی که توانایی انسان ها در زمینه های مختلف فرق دارد . یااینکه تصور می کنیم شرط ارزشمندی این است که در رسیدن به تمام اهدافمان موفق باشیم و با کوچیک ترین شکستی خود را بی ارزش می پنداریم . و به طور کلی فکر می کنیم که ما تنها در صورتی ارزشمندیم که هیچ عیب و ایرادی نداشته باشیم در صورتی که ما انسان هستیم و به ذات ارزشمند و در عین حال ممکن الخطا که بررسی خطاهایمان به سمت کمال پیش می رویک . هم اکنون با شناسایی این باورها و افکار نادرست می توانیم به خودمان در جهت ارتقا عزت نفس و احساس ارزشمندی خود کمک کنیم

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید