چرا سربازان گلوله‌های جنگی را می‌جوشاندند؟

 چرا سربازان گلوله‌های جنگی را می‌جوشاندند؟

چرا سربازان گلوله‌های جنگی را می‌جوشاندند؟

در دوران اتحاد جماهیر شوروی پیشین، زندگی برای مردم این کشور دشوار و کسل کننده بود، مگر اینکه آنها بخشی از طبقه حاکم بودند. این وضعیت برای سربازانی که در ارتش شوروی خدمت می‌کردند دو برابر بدتر بود.

در آن دوران کیفیت زندگی سربازانی که از شوروی برای جنگ به افغانستان فرستاده می‌شدند، کاملا با کیفیت زندگی سربازان آمریکایی اعزام شده در قرن ۲۱ متفاوت بود.

به همین دلیل سربازان شوروی از موضوعات متعددی شکایت داشتند که یکی از آنها جیره غذایی‌شان بود. مشکلی که باعث شد آنها به جوشاندن مهمات روی بیاورند؛ البته نه برای خوردنشان.

ماجرا از این قرار است که سربازان شوروی حاضر در افغانستان که مایل نبودند جیره‌های کنسرو شدۀ روسی را بخورند، برای تامین مواد غذایی مورد نیازشان به بازارهای محلی افغان‌ها روی آورده بودند.

در این بازارها علاوه بر غذا، دیگر لوازم مورد نیاز سربازان روس هم وجود داشت که در واقع توسط افسران فاسد برای کسب کمی پول به بازرگانان افغان‌ فروخته شده بود.

بازرگانان افغان نیز علاقمند به داد و ستد در ازای دریافت گلوله‌های شوروی بودند؛ این مهمات درنهایت از مسیر همین بازرگانان به دست مجاهدان افغان می‌رسید که در آنسوی جبهه در حال نبرد با ارتش سرخ بودند.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید