نیکوس کازا یک جا گفته :

 نیکوس کازا یک جا گفته :

نور میان زخم ها

ولی این را می دانم که تن من پر از زخم است اما هنوز روی پاهای خودم ایستاده ام  ” و این جمله چقدر اشناست . و از ان طرف مولانا گفته :” پس زخم هایمان چه ؟ ” و شمس در جواب :” نور میان این زخم ها وارد میشود “

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید