نتایج یک نظرسنجی روانشناسان از 5افسوس افراد در بستر مرگ

 نتایج یک نظرسنجی روانشناسان از 5افسوس افراد در بستر مرگ

افسوس

طبق نتایج یک نظرسنجی روانشناسان از افرادی م در بستر مرگ بودن ، عمده ی انها 5افسوس بزرگ در خودشان را مطرح می کنند

1. ای کاش انقدر کار نمیکردم

2. ای کاش ارتباطم با دوستانم را حفظ کرده بودم

3. ای کاش شاد تر می بودم

4. ای کاش جرات ابراز واقعیت درونم را داشتم

5. ای کاش در راستای آرزوهایم زندگی می کردم ، نه آنچه که مردم از من انتظار داشتند .

#روانشناسی

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید