مجوز عطاری‌ها را کدام وزارتخانه صادر می‌کند

 مجوز عطاری‌ها را کدام وزارتخانه صادر می‌کند

مجوز عطاری‌ها را کدام وزارتخانه صادر می‌کند

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، از برنامه وزارت بهداشت برای آموزش صنف عطاری‌ها خبر داد.

نفیسه حسینی یکتا، گفت: مجوز عطاری‌ها را وزارت صمت می‌دهد، اما فعالیت آنها مرتبط با حوزه سلامت است؛ از همین رو مذاکرات مستمر بین وزارتخانه‌ای در دستور کار قرار داشته که در حال عملیاتی شدن است.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، به آموزش عطاری‌ها اشاره کرد و افزود: این آموزش‌ها با نظارت وزارت بهداشت و هماهنگی وزارت صمت انجام می‌شود.

وی ادامه داد: آموزش عطاری‌ها ها در خصوص محدوده قانونی فعالیت آنها و استفاده از گیاهان دارویی و…، است.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، در پاسخ به طولانی شدن زمان ساماندهی عطاری‌ها، گفت: طولانی شدن این پروسه، ناشی از چند مرکزی تولیت صنف عطاری‌ها است.

وی افزود: با توجه به مشکلاتی که از ناحیه فعالیت برخی عطاری‌ها مشاهده می‌شود، لازم است این ساماندهی هرچه زودتر به سرانجام برسد.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت تاکید کرد: با توجه به ورود شورای عالی سلامت، این سامساماندهی هرچه زودتر به سرانجام برسد.

حسینی یکتا گفت: بعد از ساماندهی نیز مجوز عطاری‌ها کماکان از ناحیه وزارت صمت صادر خواهد شد، اما آموزش‌ها را دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ارائه خواهد داد.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید