صدایت میزنم گوش بده …

 صدایت میزنم گوش بده …

احمد شاملو

صدایت می زنم گوش بده

قلبم صدایت میزند ..

شب گردا  گردم حصار کشیده است و من به تو نگاه می کنم ،

از پنجره های دلم به ستاره هایت نگاه می کنم

چرا که هر ستاره آفتابی ست ،

من دریا را باور دارم

و چشم های تو سرچشمه ی دریاهاست ، انسان سرچشمه ی دریاهاست …

احمد شاملو

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید