رنگ سال ۲۰۲۳ چیه؟ سال ۱۴۰۲ چه رنگی مده؟

 رنگ سال ۲۰۲۳ چیه؟ سال ۱۴۰۲ چه رنگی مده؟

رنگ سال

رنگ سال ۲۰۲۳ به صورت رسمی معرفی شد! مرجع جهانی رنگ سال ۲۰۲۳ / رنگ سال ۱۴۰۲ را به صورت رسمی پنتون Viva Magenta معرفی کرد نه صورتی قرمزِ پرشین در مجموعه رنگ پنتون؛ برگرفته از خاک قرمز خلیج فارس. موسسه رنگ اشاره کرد که این یک سایه قوی و جسورانه است که چیزی زنده و واقعی را به دنیای فناوری می آورد.‌‌ در ادامه توضیحات بیشتر در مورد رنگ سال ۲۰۲۳ را بخوانید.
Viva Magenta رنگ سال ۲۰۲۳ به ما چه می گوید

شرکت طراحی آن را سایه قدرتمندی می نامد که باعث نوآوری می شود – و تاریخچه داستانی آن نشان می دهد که ممکن است درست باشد
بین آبی و قرمز، گرم و سرد وجود دارد که در یک طیف به تنهایی یافت می شود. این ۱۵۰ سال قدمت دارد و در عین حال هنوز هم آینده نگر است، در عین حال دیجیتال و اولیه. – به نقل از سازندگانش – “شجاع، نترس و تپنده” است. این Viva Magenta، رنگ ۲۰۲۳ پنتون است.
اگر تا به حال نام این رنگ را نشنیده اید، این کاملا عادی است.
برای تقریباً ۲۵ سال، شرکت تطبیق رنگ، خود را موظف به انتخاب سایه‌ای کرده است که – با توجه به تحلیل‌های متقابل رشته‌ای گسترده‌اش از رنگ‌های برجسته در هنر، مد، طراحی و فراتر از آن – نه صرفاً جذابیت را به تصویر می‌کشد، بلکه لحن را برای آن تعیین می‌کند.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید