خواص گیاه زان

 خواص گیاه زان

خواص گیاه

برگهای زان تب بوده و در طب به عنوان یک داروی مقوی مصرف دارد .برای تصفیه خون نیز مفید می باشد .

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید