با انجام این ۹کار جایگاهتان را بالا تر ببرید

 با انجام این ۹کار جایگاهتان را بالا تر ببرید

بالا بردن جایگاه اجتماعی

۱ . از خودتان بودن خجالت نکشید .

۲ . انتظاراتتان از خودتان بالا و از بقیه پایین بیارید .

۳ . هیچگاه طرز فکرتان را به خاطر اینکه شبیه دیگران باشید عوض نکنید.

۴ . به خودتان ایمان داشته باشید .

۵ . در لحظه زندگی کنید .

۶ . نه گفتن را یاد بگیرید .

۷ . کاری را انجام دهید که از ته قلب به درست بودن ان ایمان دارید

۸ . از متفاوت بودن نترسید .

۹ . در جامعه با افراد با احترام و محبت برخورد کنید

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید