افراد شاد در دو ویژگی شخصیتی با دگران تفاوت دارند

 افراد شاد در دو ویژگی شخصیتی با دگران تفاوت دارند

افراد شاد

ویژگی رفتاری شامل : تمرکز بیشتری در فعالیت های لذت بخش دارند

از معاشرت با افراد منفی بین پرهیز می کنند . صبر و حوصله بیشتری دارند شوخ طبع هستند و در شرایط سخت روحیه سخت خود را حفظ می کنند . به جای عبور از بسیاری از موانع اون ها را دور میزنند .

ویژگی های بینشی شامل :

عادت به نگاه مثبت دارند و خوشبین هستند ،اعتماد به نس بالایی دارند ، توقعات و انتظارات محدودی از دیگران دارند ، نمیتوانید احساس خشم ، کینه و انتقام را در این افراد به راحتی تحریک کنید .

از شادی دیگران واقعا شاد میشوند

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید