از این 6 شخصیت سمی فرار کن :

 از این 6 شخصیت سمی فرار کن :

افراد سمی

بدبین ها : شما را از اهدافتان دور می کنند
تعارف کن ها : تعارف الکی میکنند و شمارا معذب میکنند
انرژی خورها : کاری میکنند بی دلیل غمگین باشید
قربانی ها : همه را به خاطر بدشانسی سرزنش می کنند
کنترل کننده ها : میخواهند همه تصمیم ها را خودشان بگیرند
انتقاد کننده ها : از همه چیز انتقاد می کنند ، باعث ایجاد حس ناتوانی می شوند .

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید