ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی برای بحران؛ شهرداری‌ها چه وظایفی دارند؟

 ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی برای بحران؛ شهرداری‌ها چه وظایفی دارند؟

تاب اوری

امروزه توجه به سلامت اجتماعی – روانی و کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء تاب‌آوری فردی و اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

نظر به اهمیت بین بخشی بودن ،فرابخشی بودن و بین رشته‌ایی بودن سیاستگذاری‌ها و تدوین برنامه‌های اجرایی دراین زمینه، حوزه مدیریت شهری می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.در این حوزه روابط عمومی‌های شهرداری‌ها و از جمله شهرداری تهران می‌توانند در کنار سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران و سایر حوزه‌های مرتبط نقش موثری داشته باشند.

درباره روابط عمومی‌ها، مستندسازی اقدامات درحوزه مدیریت شهری و تاب‌آوری سلامت اجتماعی، تولید محتوای علمی و کاربردی با روش‌های جذاب، متنوع و متناسب با مخاطب برای افزایش آگاهی در حوزه ارتقاء سلامت اجتماعی، تاب‌آوری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پاسخگو کردن سازمان‌ها و احدهای تابعه درون سازمانی در حوزه وظایف قانونی در ارتباط با موضوع کتاب،پاسخگو کردن واحدهای مرتبط برون سازمانی در حوزه وظایف قانونی در ارتباط با موضوع کتاب، شناسایی ظرفیت‌های مروج مسوولیت اجتماعی درون وبرون سازمانی در حوزه شهری برای بهره برداری در حوزه سلامت اجتماعی و تاب‌آوری، و راه‌اندازی دبیرخانه مسوولیت اجتماعی دراین حوزه‌ها، زمینه‌سازی برای انعقاد تفام نامه‌ها با انجمن‌ها، دانشگاه‌ها وتشکل‌های علمی و اجرایی دولتی و غیردولتی با حوزه‌های مرتبط درون شهرداری، برگزاری جشنواره‌های فیلم، عکس، نقاشی و… در حوزه تاب‌آوری آسیب‌های اجتماعی و سلامت اجتماعی،تسهیل در دسترسی مردم به خدمات شهرداری در حوزه سلامت اجتماعی و… از طریق معرفی این خدمات به شکل‌های مختلف.

مدیریت شهری با توجه به وظایف و تکالیف قانونی و ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و توانایی‌هایی که دارد در این زمینه می‌توانند نقش‌ها وظایف متعددی را انجام دهد. از جمله، اجرای وظایف قانونی مدیریت شهری در حوزه های مختلف از جمله بی‌خانمان‌ها و متکدیان و ولگردان موضوع آیین نامه شورای عالی اداری مصوب سال ۱۳۷۸ ، همکاری در اجرای آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴، همکاری در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۹ ، همکاری در اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، همکاری در اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۸۵ ، برنامه ریزی برای اجرای تکالیف برنامه پنج ساله شهرداری تهران، برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص از جمله مددکاران اجتماعی و روانشناسان برای مداخله در بحران با هدف مداخله موثر و تخصصی در این شرایط.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های فرهنگسراها ، خانه‌های سلامت، و.. برای ارتقاء آگاهی مردم در حوزه آسیب‌های اجتماعی با همکاری سازمان‌های غیر دولتی، انجمن‌های تخصصی، و سازمانهای دولتی، برنامه‌ریزی برای ارتقاء نشاط اجتماعی در شهر تهران، سنجش وضعیت نشاط اجتماعی در شهر تهران، فعال‌سازی دبیرخانه بازآفرینی شهری موضوع سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۳ ، توسعه پایگاه‌های خدمات اجتماعی در محلات ناکارآمد شهری، پایانه‌های مسافری، مترو، پارک‌ها بویژه پارک‌های بزرگ میادین شلوغ شهر تهران، گورستان‌ها و…، تقویت برنامه‌های مرتبط با بی‌خان‌مان‌ها و ولگردان (جذب نیروی انسانی، گشت فوریت های اجتماعی، آموزش مددکاران اجتماعی، روانشناسان و…)، مناسب‌سازی محیط‌های شهری برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و…، تسهل دسترسی انجمن‌های تخصصی برای ارایه آموزش‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تاب‌آوری و… در مکان‌های متعلق به شهرداری، توسعه اماکن ورزشی برای ارتقاء سلامت و نشاط اجتمای- روانی و پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی باهمکاری دستگاه‌ها و فدراسیون‌ها.

گفتی‌ست استفاده از ظرفیت مدیریت شهری در حوزه سلامت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و تاب‌آوری شهری در شرایط بحران می‌تواند فرصتی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات و افزایش رضایت مردم شود. موضوعی که به نظر می‌رسد نیازمند توجه بیشتر و سیاستگذاری‌های مناسب در سطوح ملی، مدیریت شهری، بازنگری ساختار در وظایف و توسعه کمی وکیفی خدمات، آموزش کارشناسان، تامین منابع لازم، تقویت ارتباط با سازمان‌های مرتبط در قوای مختلف و تشکل‌های غیر دولتی و انجمن‌های تخصصی وصنفی، دانشگاه‌ها ، مراکز پژوهشی و رسانه‌ها است.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید