آخرین جزییات طرح خشونت زدایی از مدارس

 آخرین جزییات طرح خشونت زدایی از مدارس

سرزش کردن، تخریب کردن، برچسب زدن، مقایسه کردن و ناامید کردن دانش آموزان و آثار نامناسب روحی و روانی آن بیشتر از خشونت فیزیکی است.

رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین جزئیات از ابلاغ طرح خشونت زدایی از مدارس که مقرر بود مهر ماه در مدارس اجرایی شود گفت: طرح خشونت زدایی مقرر بود که از ابتدایی مهر در مدارس ابتدایی اجرایی شود و بر اساس آخرین اقدامات این طرح ابتدای آبان ماه در مدارس ابتدایی اجرایی خواهد شد.یکی از برنامه‌های مهم ما طرح خشونت زدایی همه جانبه از محیط مدارس با تأکید بر کرامت انسانی دانش آموزان است تا دانش، نگرش و مهارت‌های لازم را در مربیان ایجاد کنیم. بسته توانمندسازی به صورت دائمی در دستور کار است تا سند تحول بنیادین در کف مدرسه‌ها اجرایی شود.

در این طرح خانواده‌ها با نشانه‌های پنهان خشونت که ممکن است از سوی خودشان یا دیگران علیه کودکان اعمال شود، آشنا می‌شوند.مدرسه یک بعد روانی اجتماعی آکادمیک دارد و باید با کودکان متناسب با شرایط خودشان رفتار کرد. در همین راستا کودکان باید در فضای مدارس احساس شادابی و نشاط داشته باشند. باید به این نکته توجه کرد که فضای مدارس از نظر جو روانی و اجتماعی فضای مطلوبی باشد تا دانش آموزان احساس شادابی بیشتری داشته باشند.دانش آموز در مدرسه باید احساس امنیت روانی داشته باشند. خشونت در مدارس بیشتر تنبیه بدنی شناخته شده در حالی که به دیگر ابعاد خشونت که در روح و روان دانش آموزان نهادینه می‌شود توجه نشده است.

اولیاء و مدیران مدارس نیز باید آموزش‌های لازم را در این باره دریافت کنند. وقتی از خشونت صحبت می کنیم هم از خشونت کلامی سخن می گوییم و هم از خشونت غیرکلامی. هر دو شکل این خشونت شیوه های متفاوتی دارد. خشونت همسالان نسبت به همسالان، خشونت معلم نسبت به دانش آموز و بر عکس، خشونت معلمان نسبت به یکدیگر در فضای مدرسه، خشونت مدیر نسبت به کادر مدرسه، خشونت والدین نسبت به معلم و بر عکس، همه شکل هایی از خشونت های شناخته شده موجود است. ممکن است نسبت به نشانگرهای برخی از این مولفه ها شناخت نداشته باشیم.با اجرای این طرح درصددیم تا با ایجاد آگاهی به شناسایی همه نشانه‌های خشونت اعم از خشونت فیزیکی و غیر فیزیکی که مغفول واقع شده کمک کنیم تا محیط مدارس ما شاداب بانشاط و امن و آرام بخش برای دانش آموزان ما باشد.

m y

Related post

دیدگاهتان را بنویسید