مرگ تلخ دو سرباز زندان فشافویه در روز اربعین

 مرگ تلخ دو سرباز زندان فشافویه در روز اربعین

۲ خودروی شخصی سربازان زندان فشافویه و ارتش شاخ به شاخ با هم برخورد کردند و ۲ هم خدمتی در دم جان باختند.

ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح روز شنبه ۴ سرباز زندان فشافویه سوار بر خودروی شخصی به سمت زندان و محل خدمت سربازی بودند و راننده جوان در نزدیکی زندان تصمیم به سبقت گرفتن از خودروی جلویی خود داشت که در این لحظه خود را در برابر خودروی یک پراید دید. ۲خودروی پراید شاخ به شاخ و با سرعت زیاد با هم برخورد کردند و همین کافی بود تا تیم های امدادی و پلیس در محل  حادثه حاضر شوند.

تیم های امدادی در ابتدا به سراغ خودروی سربازان زندان فشافویه رفتند و مشخص شد راننده پراید و یکی از هم خدمتی هایش که در صندلی جلوی پراید بودند در این تصادف به کام مرگ فرو رفتند و ۲ سرنشین عقب خودرو مصدوم شدند. دیگر خودروی پراید نیز که راننده آن سرباز ارتش بود نیز در این حادثه مصدوم شده که همراه دیگر مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شد. ۲ خودروی پراید شخصی بوده و سرنشنیان آنها در مسیر رفتن به پادگان محل خدمت خود بودند که این حادثه مرگبار رقم خورده است.

m y

Related post

دیدگاهتان را بنویسید