پراید پیش به سوی 300 میلیون تومانی

 پراید پیش به سوی 300 میلیون تومانی

پراید پیش به سوی 300 میلیون تومانی

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو حاکی از تداوم افزایش‌ قیمت‌ها در آخرین روز هفته‌است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل 111 آن از 255 میلیون تومان در روز دوشنبه امروز به 265 میلیون تومان رسیده‌است و مدل 131 آن نیز از 245 میلیون تومان در روز دوشنبه امروز به 250 میلیون تومان رسیده‌است و مدل 151 سال 1400 آن نیز در این مدت 5 میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر 225 میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل 1401 آن نیز از 234 میلیون تومان امروز به 240 میلیون تومان رسیده‌است.

خودروهای پژو نیز در این مدت گران شدند به طوری که پژو 206 تیپ 2 مدل 1399 از 410 میلیون تومان در روز گذشته مروز به 420 میلیون تومان رسیده‌است و مدل 1400 ان نیز از 430 میلیون تومان در روز گذشته امروز به 440 میلیون تومان رسیده‌است و مدل1401 آن نیز از روز دوشنبه تا امروز 10 میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر 470 میلیون تومان قیمت خورده‌است.

در بین خودروهای دنا نیز افزایش قیمت‌ها مشهود است، به طوری که دنا معمولی مدل 1400 از 535 میلیون تومان در روز دوشنبه امروز به 550 میلیون تومان رسیده‌است و مدل 1401 این خودرو نیز در این مدت 10 میلیون تومان گران شده‌است و 570 میلیون تومان قیمت خورده‌است.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید