نتایج یک نظرسنجی روانشناسان از ۵افسوس افراد در بستر مرگ

 نتایج یک نظرسنجی روانشناسان از ۵افسوس افراد در بستر مرگ

افسوس

طبق نتایج یک نظرسنجی روانشناسان از افرادی م در بستر مرگ بودن ، عمده ی انها ۵افسوس بزرگ در خودشان را مطرح می کنند

۱٫ ای کاش انقدر کار نمیکردم

۲٫ ای کاش ارتباطم با دوستانم را حفظ کرده بودم

۳٫ ای کاش شاد تر می بودم

۴٫ ای کاش جرات ابراز واقعیت درونم را داشتم

۵٫ ای کاش در راستای آرزوهایم زندگی می کردم ، نه آنچه که مردم از من انتظار داشتند .

#روانشناسی

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید