عکس| جیمز وب سحابی عقاب را شکار کرد!

 عکس| جیمز وب سحابی عقاب را شکار کرد!

نجوم

تصویر شگفت‌انگیز امروز ناسا با جزئیات بی‌سابقه در طیف فروسرخ توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب ثبت شده است.

در درون کوه میان‌ستاره‌ای طلایی‌رنگ، ستاره‌ها پا به جهان هستی می‌گذارند. در واقع این کوه ستونی از گاز و غبار در سحابی زیبای عقاب است.
در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

خوشه باز و «سحابی عقاب» در صورت فلکی مار قرار دارند. چگالی ستونی که در تصویر می‌بینید، آنقدر کم است که می‌توانید درون آن شناور بمانید؛ فقط به دلیل گرد و غبار و عمق زیاد است که جامد به نظر می‌رسد.

نواحی درخشان در تصویر متعلق به ستاره‌های جوان و تازه تشکیل شده است. این مناطق در نور قرمز و فروسرخ می‌درخشند زیرا نور آبی توسط غبار میان ستاره‌ای پراکنده می‌شود.

سحابی عقاب
تصویر شگفت‌انگیز امروز ناسا با جزئیات بی‌سابقه در طیف فروسرخ توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) که اواخر سال گذشته پرتاب شد، ثبت شد.

در صد هزار سال آینده نورهای پرانرژی، بادهای ساینده و ابرنواخترها، این ستارگان جوان که به آرامی در این ستون تشکیل می‌شوند را نابود خواهند کرد.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید