صادرات این محصول از ایران ممنوع شد

 صادرات این محصول از ایران ممنوع شد

صادرات این محصول از ایران ممنوع شد

دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور خبر داد.

با عنایت به واردات مواد اولیه تولید خوراک دام و طیور با ارز نیمایی با نرخ رسمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های صادراتی، صادرات خوراک دام، طیور با کد تعرفه‌های ۲۳۰۹۹۰۹۰ و ۲۳۰۹۰۵۰ از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ متوقف اعلام می‌شود.

سید جمال مدرسی دره، سرپرست دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی در نامه‌ای نوشت: “با عنایت به واردات مواد اولیه تولید خوراک دام و طیور با ارز نیمایی با نرخ رسمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های صادراتی، صادرات خوراک دام، طیور با کد تعرفه‌های ۲۳۰۹۹۰۹۰ و ۲۳۰۹۰۵۰ از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ متوقف اعلام می‌شود. ”

در بخش دیگری از این نامه آمده است: شرکت‌هایی که دارای موافقت اولیه از جلسات قبلی کمیته برای صادرات هستند نیز موظفند صادرات خود را متوقف نمایند.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید