شش راه برای درمان تله ی رهاشدگی:

 شش راه برای درمان تله ی رهاشدگی:

تله رهاشدگی

1.رهاشدگی دوران کودکی تان را درک کنید.

2.احساس های مربوط به رهاشدگی را بازنگری کنید و حساسیت های خود را به از دست دادن افراد نزدیک ، ترس از تنهایی و نیازبع اویزان شدن و وابستگی بیمارگونه بشناسید .

3.روابط گذشته را بررسی کنید تا الگوهای منجر به عود و بازگشت تله زندگی را بشناسید و فهرستی از خطاهای فکری و رفتاری ناشی از رهاشدگی تهیه کنید .

4.از رابطه با افراد بی ثبات ،بی تعهد و تنوع طلب اجتناب کنید ،ولو اینکه این افراد برای شما جذابیت و کشش زیادی داشته باشند.

5.وقتی نامزدی پیدا می کنید که متعهد و  باثبات است به او اعتماد کنید . باور کنید که او برای همیشه د ر کنار شما می ماند و شما را ترک نمیکند .

6. حسادت نکنید ، به همسرتان آویزان نشوید و به جدایی های معمول زندگی ،واکنش افراطی نشان ندهید.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید