سگ‌ها احساساتی می‌شوند؟

 سگ‌ها احساساتی می‌شوند؟

سگ

محققان می‌گویند سگ‌ها هنگامی که به صاحبانشان می‌پیوندند، اشک شادی می‌ریزند.

مدت‌های مدید تصور دانشمندان بر این بود که اشک شادی و یا غم تنها منحصر به انسانهاست و هیچ حیوان دیگری نیست که اشک‌های احساسی بریزد. اما اکنون محققان در ژاپن این فرضیه را با مجموعه‌ای از آزمایش‌ها بر روی سگ‌ها نیز مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که این حیوانات نیز چشمانی احساساتی دارند.

این محققان می‌گویند سگ‌ها زمانی که پس از یک روز غیبت طولانی، به صاحبان شان ملحق می‌شوند، چیزی بیشتر از یک ناله همراه با شادی انجام می‌دهند؛ آن‌ها از هیجان اشک می‌ریزند. در این پژوهش، در میان ۱۸ سگ، محققان دریافتند زمانی که صاحبان سگ‌ها با این حیوانات احوالپرسی می‌کنند، ۱۰ درصد افزایش در حجم اشک مشاهده می‌شود.

در این بررسی، قطرات اشک با قراردادن یک کاغذ جاذب روی چشم سگ برای یک دقیقه و ثبت میزان خیس بودن آن، مورد اندازه گیری قرار گرفت.

در انسانها، میزان بیشتر اشک با احساسات بیشتر مرتبط است و حال در این پژوهش مشخص شد احساسات مثبت، در سگ‌ها نیز اشک بیشتری را برمی انگیزد. «تاکفومی کیکوسوی» (Takefumi Kikusui) از دانشگاه آزابوی ژاپن (Azabu University) می‌گوید: ما تا کنون در خصوص کشف این مسأله نشنیده بودیم که حیوانات نیز در موقعیت‌های شادی آور، اشک شادی می‌ریزند. همه ما از این مسأله هیجان زده شده بودیم.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید