روانشناسی تنبلی و راههای جلوگیری

 روانشناسی  تنبلی و  راههای جلوگیری

تنبلی

شاید برای ما پیش آمده که خیلی از وقت های کارهایمان را به تعویق می اندازیم یا در انجام آنها کوتاهی می کنیم و کارمان را در موقع مقرر انجام نمی دهیم یا اینکه برای تأخیر در کارهایمان دلیل تراشی های مداوم می کنیم. اما زمانی که بخواهیم از دیدگاه آسیب شناختی به این مسئله نگاه کنیم متوجه می شویم که دلیل تراشی برای به تعویق انداختن کارها و موکول کردن کارها به آینده منجر به تفکرات عمیق در فرد می شود که باعث بروز رفتارهای تأخیری از جمله تأخیر در تصمیم گیری و انجام وظایف به اشکال گوناگون می شود و واکنش های پر استرس را ایجاد می کند که شامل از دست دادن کنترل نسبت به زندگی توأم با پیامدهای ناخوشایند در زمینه بهداشت ذهنی و جسمی است. اینها از خصوصیات اهمال کاری و مسامحه کاری است.

راههای جلوگیری از تنبلی :

1. مرد امروز باش: فراموش نکنید موفقیت آینده در گرو اقدام امروز شما است، پس نه اندوه گذشته از دست رفته را بخورید «ای کاش چنین می کردم» و نه در خواب و خیال فردایی رویایی باشید. هیچ وقت نگویید « بگذار زمان مناسب فرا برسد» زمان مناسب همیشه پیش روی شماست. زمان مناسب همین زمانی است که در آن بسر می بریم. کسی که منتظر فرصت می ماند، هیچگاه به فرصتی مناسب نمی رسد. فرصت را باید ساخت، فرصت آفرینی هنر تداوم بخشیدن به «لحظه های اکنون» است.

2. از کلمه باید استفاده نکنید: هیچ گاه نگویید باید این کار را انجام دهم ، بگویید بهتر است این کار را انجام دهد. عبارت های باید دار معمولاً موثر نیستند، زیرا احساسی از گناه تولید می کنند و در نتیجه شرایطی فراهم می شود که شما از انجام آن خودداری می کنید، گاهی اوقات هر چه بیشتر به خود بگویید که باید کاری صورت دهید، انجامش به همان اندازه دشوار می شود.

3. مثبت فکر کنید و به خود پاداش بدهید: این نکته را بخاطر بسپارید« افکار شما هستند که رفتار را بوجود می آورند» زمانی که شما در مورد کارتان مثبت فکر کنید و اندیشه های خوب در مورد آن کار را در ذهن خود پرورش دهید منجر به آرامش ذهنی شما می شود و خیلی راحت تر از عهده کارتان بر می آیید و همیشه در پایان کاری که انجام می دهید حتی اگر پیشرفت خیلی کمی هم داشته باشید به خود پاداش بدهید.

4. برای خود هدف تعیین کنید: زمانی که شما با کاری مواجه می شوید آن را برای خود بصورت هدف در بیاورید. زیرا باعث می شود که شما تصویر روشنی از آن کار را درذهن خود داشته باشید و انگیزه شما را در کار بالا می برد و این امر باعث می شود که اراده شما برای انجام کار قوی شده و اراده قوی منجر به پیگیری کار و فعالیت بیشتر و مفیدتر شما می شود.

5. کارهای بزرگ را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید: بسیاری از انسانها زمانی که با یک کار بزرگ مواجه می شوند بدلیل سخت بودن از انجام آن خودداری می کنند یا آن را به فرصت های بعدی موکول می کنند. ولی به راحتی می توانید کارتان را به قسمت های کوچک تقسیم کنید. در این زمان شما به دلیل حجم کم کارتان بهتر از عهده آن بر می آیید، در نتیجه بازخورد بهتری دریافت می کنید و این در روحیه شما برای ادامه کارهایتان بسیار موثر است.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید