جابجایی 2 نوزاد دختر در بیمارستان اندیمشک

 جابجایی 2 نوزاد دختر در بیمارستان اندیمشک

انتشار یک خبر در فضای مجازی اندیمشک موجب واکنش های زیادی از سوی شهروندان شد. 2 نوزاد دختر در بیمارستان اندیمشک جابجا شدند .

در متن منتشر شده فضای مجازی به این موضوع اشاره شده بود که به علت قصور کارکنان بخش زایمان بیمارستان امام علی(ع) طی هفته اخیر ۲ نوزاد دختر با هم جابجا شده اند و وضعیت خانواده های آنها به دلیل سردرگمی و عدم شناخت نوزاد خود بسیار وخیم است. یکی از شاهدان در بیمارستان اندیمشک گفت:این ۲ مادر در اتاق عمل به فاصله یک ساعت جراحی شده و در هنگام تحویل نوزادها متوجه جابجایی نشدند. بعد از گذشت مدت زمانی ، مادران متوجه دستبند مشخصاتی غیر از نوزاد خود شده و با پریشانی و شرایط روحی نامناسب پرستار را در جریان قرار دادند.

تماس خبرنگار با مادران و خانواده ۲ نوزاد بی پاسخ ماند این در حالی است که مادران از بیمارستان ترخیص شده و نوزادها تا تعیین وضعیت در بیمارستان هستند.

شهرام حامدی فر مدیر بیمارستان امام علی ع در این خصوص گفت:۲ نوزاد دختر در اتاق عمل جابجا نشدند و مشخصات دقیق انها روی دستنبد قید شده بود.  به علت عدم دقت مادران و پرستار مربوطه به دستنبد مشخصات ، نوزادان هنگام تحویل به مادران جابجا تحویل داده شدند. پس از گذشت چندین ساعت مادران متوجه مشخصات شده و پیگیر موضوع شدند که به منظور اطمینان ازمایشات اولیه انجام شد و ازمایش دی ان ای هم روز شنبه در اهواز انجام می شود.

هم چنین وی بیان کرد: جابجایی فقط در محیط بیمارستان بوده و هیچ نوزادی ترخیص نشده است و با توجه به حساسیت موضوع برای اطمینان آزمایش دی ان ای هم انجام خواهد شد.

وی از همکاری والدین نوزادان قدردانی کرد و افزود: این موضوع با توجه به وجود دستنبد روی دست نوزادها ، موضوع پیچیده ای نبوده است و فقط برای اطمینان آزمایش ها انجام خواهد شد.

m y

Related post

دیدگاهتان را بنویسید