بهترین ورژن تو

 بهترین ورژن تو

بهترین ورژن تو

بهترین ورژن تو ورژنی نیست که بتونه هرکاری رو انجام بده،

.ورژن با نظم و ترتیب توست

بهترین ورژن تو :

اولین کسی هست که حدومرز دارد

مثال: من اونجا با اون ادما ها نمیرم ،این نوشدنی رو نمینوشم یا اون غذا رو نمیخورم ،من متمرکزم ،من دقیق میدونم باید چیکارکنم و کجا باشم.

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید