بخار آب در یک سیاره صخره‌ای جدید دیده شد

 بخار آب در یک سیاره صخره‌ای جدید دیده شد

کشف آب در سیاره

جیمزوب برای نخستین بار موفق به رصد مستقیم بخار آب در اتمسفر یک سیاره صخره‌ای خارج از منظومه شمسی شد.
به گزارش ثریا ابزار‌های مادون سرخ قدرتمند این تلکسوپ می‌توانند ترکیب اتمسفر سیارات دوردست را تحلیل و عناصری را جست‌وجو کنند که برای حیات مفید هستند یا موارد دیگری را رصد کنند که حتی ممکن است شواهد مستقیمی از وجود آن باشند.

بخار آب یکی از اجزای اصلی است که قابلیت حیات در سیاره‌ای را نشان می‌دهد. هرچند تلسکوپ فضایی جیمز وب قبلا بخار را در اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی رصد کرده بود، اما ویژگی مذکور در سیاره‌های بزرگ گازی مانند مشتری ردیابی شده که به طور معمول از حیات پشتیبانی نمی‌کنند.

اکنون تلسکوپ مذکور بخار آب را در اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی صخره‌ای (مشابه زمین) رصد کرده است.

سیاره گفته شده GJ ۴۸۶ b نام دارد و در فاصله ۲۶ سال نوری از زمین قرار گرفته است. این سیاره ۳۰ درصد عریض‌تر و ۳ برابر بزرگتر از زمین است. البته گرانش زمین در آنجا بسیار قدرتمندتر است و به ستاره میزبان آن به حدی نزدیک است که دمای سطح آن به ۴۳۰ درجه سانتیگراد می‌رسد؛ بنابراین هرچند امکان زندگی در سیاره بعید است، اما رصد بخار آب در اتمسفر GJ ۴۸۶ b خبر مهمی است.

نه تنها این نخستین رصد مستقیم بخار آب در اتمسفر یک سیاره صخره‌ای خارج از منظومه شمسی است، بلکه نشان می‌دهد با وجود اشعه‌های قدرتمندی که از ستاره میزبان ساطع می‌شود، این اجسام آسمانی بسیار داغ، همچنان اتمسفر خود را حفظ می‌کنند. همین امر یک نشانه‌ای مهم برای رصد دیگر سیاراتی است که احتمالا حیات در آن‌ها وجود دارد.

 

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید