با انجام این 9کار جایگاهتان را بالا تر ببرید

 با انجام این 9کار جایگاهتان را بالا تر ببرید

بالا بردن جایگاه اجتماعی

1 . از خودتان بودن خجالت نکشید .

2 . انتظاراتتان از خودتان بالا و از بقیه پایین بیارید .

3 . هیچگاه طرز فکرتان را به خاطر اینکه شبیه دیگران باشید عوض نکنید.

4 . به خودتان ایمان داشته باشید .

5 . در لحظه زندگی کنید .

6 . نه گفتن را یاد بگیرید .

7 . کاری را انجام دهید که از ته قلب به درست بودن ان ایمان دارید

8 . از متفاوت بودن نترسید .

9 . در جامعه با افراد با احترام و محبت برخورد کنید

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید