باید با صیغه آریایی برخورد شود .

 باید با صیغه آریایی برخورد شود .

عروس وداماد در میان مه قرار میگیرند . سپس رو به روی یکدیگر ایستاده و دستان همدیگر را میگیرند و عاقد شروع به خواندن خطبه عقد آریایی می کند.

هر جمله ای که از طرف عاقد گفته می شود را عروس و داماد تکرار می کنند. داماد: به نامه نامی یزدان ، من تورا برگزیدم از میان همه خوبان ، میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو ، برای زیستن با تو ، وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هرجا ، پذیرا میشوی آیا؟ ،تو با من این چنین هستی که من با تو؟… عروس: به نام نامی یزدان ، پذیرا میشم مهر تو را از جان ، هم اکنون باز میگویم میان انجمن با تو ، وفادار تو خواهم بود، در هر لحظه، در هرجا ،برای زیستن با تو ،تو هم با من چنان با مهر پیمان کن، که من با تو … سپس عروس و داماد: تو چون هم آشیان خواهی شد با من ، تمام عمر خواهم بود یک جان در دو بدن با تو ، بهشت عشق سازم خانه را ،سرشار از مهرو نورو عطرو یاسمن با تو  .
در انتها که جملات عروس و داماد به پایان رسید، حال نوبت به مهمانان حاضر در مراسم می رسد که با جمله : همایون باد این پیمان / همایون باد این پیوند / گرامی باد این سوگند / همایون باد، همایون باد، همایون باد مراسم را به اتمام میرسانند. البته در این میان، عاقد نیز وظیفه سنگین تری نسبت به عروس و داماد و مهمانان حاضر دارد. متنی طولانی که باید با صدایی زیبا و خوانا از طرف عاقد خوانده شود در این متن، دعایی برای عروس و داماد به زبان فارسی خوانده می شود.

مقدس ترین عقدی که در شرع مقدس وجود دارد عقد ازدواج است که سنگ بنای خانواده و بالطبع جامعه و اجتماع را تشکیل می دهد و شروع پیوند خانوادگی از دفاتر ازدواج است، لذا عقد ازدواج باید در دفاتر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی انجام شود.

معاون قوه قضائیه افزود: گزارش هایی واصل شده است که در برخی از دفاتر صیغه‌هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن جاری می شود که مغایر شرع و قانون است که با این دفاتر بایستی برخورد قاطع به عمل آید. وی تأکید کرد: معاونت امور اسناد سازمان ثبت، اداره کل بازرسی و کانون‌های دفاتر ازدواج و طلاق بایستی با بازرسی های محسوس و غیر محسوس نسبت به شناسایی این دفاتر اقدام و با مرتکبان این تخلفات برخورد سریع و قاطع به عمل آید.

m y

Related post

دیدگاهتان را بنویسید