Tags :خشونت غیر کلامی

اجتماعی اخبار روز سلامت فرهنگی

آخرین جزییات طرح خشونت زدایی از مدارس

سرزش کردن، تخریب کردن، برچسب زدن، مقایسه کردن و ناامید کردن دانش آموزان و آثار نامناسب روحی و روانی آن بیشتر از خشونت فیزیکی است. رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین جزئیات از ابلاغ طرح خشونت زدایی از مدارس که مقرر بود مهر ماه در مدارس اجرایی شود گفت: […]Read More