Tags :تلفن ناشنوایان

علم و فناوری

کمک شنوایی برای صحبت کردن با تلفن ثابت

فیدبک صدای تلفن شما را اذیت می کند تلفن زنگ می‌خورد. شما آن را برمی‌دارید، نزدیک گوش‌تان می‌کنید اما سمعک شما شروع به سوت زدن (فیدبک) می‌کند. اگر دوست دارید با تلفن صحبت کنید و مشکلاتی مانند فیدبک یا اکو صدا را تجربه می‌کنید، تنها نیستید. خوشبختانه گوشی‌های تلفن تقویت‌شده زیادی برای افراد دارای کم […]Read More