Tags :تبلیغات

اجتماعی تلویزیون فرهنگی

بلایی که تلویزیون سر زبان فارسی می‌آورد

حدود شش ماه و نیم از زمانی که رهبر انقلاب در جمع شاعران از وضعیت زبان فارسی در صدا و سیما گله کردند، می‌گذرد. ایشان در آن دیدار گفتند: «من از صدا و سیما گله‌مندم. به دلیل این که به جای ترویج زبان صحیح و معیار و زبان صیقل خورده و درست، گاهی زبان بی‌هویت […]Read More