Tags :بغل کردن نوزاد

سلامت سلامت عمومی مهارت زندگی

با بغل کردن نوزاد میتوانید ژنتیک او را در سالهای

بغل کردن نوزاد اهمیت فوق‌العاده زیادی دارد، بطوریکه هرچه تعداد دفعاتی که او در آغوش پدر و مادرش قرار می‌گیرد بیشتر باشد، احساس آرامش و صمیمیت بیشتری خواهد کرد. این کار در واقع می‌تواند بدن نوزادان را در سطح مولکولی تحت تاثیر قرار دهد و اثر آن تا سال‌ها دوام داشته باشد. نوزادانی که تماس […]Read More