سلامت سلامت عمومی مهارت های زندگی

چگونگی کنترل کودکان در مهمانی ها

خانواده به مهمانی دعوت میشود .قبل از رفتن به مهمانی یا آمدن مهمان نکاتی  وجود دارد که والدین باید برای تربیت کودکان برای حضور در مهمانی‌ها رعایت کنند. در ابتدا اینکه به عنوان والد چه رفتاری را نامناسب بدانیم، حائز اهمیت است و ما نمی‌توانیم از یک کودک ۴-۵ ساله انتظار داشته باشیم همانند یک […]ادامه مطلب .

اجتماعی سلامت سلامت عمومی فرهنگی مهارت های زندگی

اختلالی به نام لکنت زبان در کودکان

۲۲ اکتبر هر سال به “روز جهانی آگاهی از لکنت زبان” اختصاص دارد؛ این اختلال با تکرار صوت‌ها و هجاها و دیگر اختلال‌های سیالی گفتار همراه است که معمولا از سنین ۳ تا ۷ سالگی شروع می شود و بیشترین فراوانی آن در حدود ۵ سالگی است. لکنت زبان اختلال تکلمی چندعاملی است یعنی عوامل […]ادامه مطلب .