آموزش بازاریابی و فروش

مشتری بالقوه کیست ؟

آیا می دانید مشتری بالقوه کیست ( سرنخ ) : مشتری بالقوه شخصی است که علاقمندی خود را برای خرید محصول یا خدمات شما اعلام می کند. وقتی شخصی علاقمندی خود را به محصول یا خدمات شما اعلام نمود برای برای پیگیری خرید ایشان نیاز است یک پرونده ایجاد شود که به این پرونده فرصت […]ادامه مطلب .