سلامت سلامت عمومی مهارت های زندگی

چگونگی کنترل کودکان در مهمانی ها

خانواده به مهمانی دعوت میشود .قبل از رفتن به مهمانی یا آمدن مهمان نکاتی  وجود دارد که والدین باید برای تربیت کودکان برای حضور در مهمانی‌ها رعایت کنند. در ابتدا اینکه به عنوان والد چه رفتاری را نامناسب بدانیم، حائز اهمیت است و ما نمی‌توانیم از یک کودک ۴-۵ ساله انتظار داشته باشیم همانند یک […]ادامه مطلب .