آشپزی غذای ایرانی مهارت های زندگی

آش ترخینه ،آشی برای سرماخوردگی

آش ترخینه لرستان نوع دیگری از آش های ترخینه است که در ایران و در لرستان تهیه می شود.این آش در شهرهای مختلفی همچون ایلام، کردستان و قم تهیه می شود اما هر کدام بنا به ذائقه خود طریقه پختشان متفاوت است. به همین دلیل بنا بر این شد تا نوع دیگری از این آش […]ادامه مطلب .