سلامت سلامت عمومی

آلودگی صوتی چه تاثیری بر جسم وروان دارد؟

آلودگی صوتی از سیستم قلب و عروق و فشار خون گرفته تا سیستم گوارش تاثیر می‌گذارد و اثرات روانی نیز در پی دارد. یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بخشی از عوارض جسمانی آلودگی هوا مربوط به سیستم شنوایی نیست بلکه به سایر اندام‌های بدن مربوط می‌شود، تصریح کرد: آلودگی صوتی از سیستم قلب و […]ادامه مطلب .