هر کارمند بانک ۷۷۷ میلیون وام می گیرد!

 هر کارمند بانک ۷۷۷ میلیون وام می گیرد!

وام کارمندان بانک

 

متوسط تسهیلات پرداختی بانک‌های کشور به کارکنان خود (بدون درنظر گرفتن تسهیلات بازنشستگان بانک‌ها) به عدد ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسد.
هر کارمند بانک ۷۷۷ میلیون وام می گیرد!

فرهیختگان نوشت؛ فراهم آوردن انواع مزایای رفاهی برای کارکنان جزء مواردی است که هر مجموعه دارای فرد شاغل سعی در برآوردن آن دارد تا هم تعلق‌خاطر کارکنان خود را به مجموعه‌اش افزایش دهد و هم درکنار مزایای قانونی مطابق با قرارداد کاری، پشتیبانی‌های مالی بیشتری از کارکنانش داشته باشد. از این نظر تسهیلات اعطایی به کارکنان جزء مهم‌ترین این مزایا شناخته می‌شود، چنانکه بانک‌ها به‌عنوان نهادهای اقتصادی- که وظیفه به جریان انداختن وجوه و گردش آن را میان دارندگان و متقاضیان منابع مالی برعهده دارند- از این قاعده مستثنی نیستند.

اما نگاهی به اطلاعات مالی ۳۰ بانک‌ مورد بررسی از باقی‌مانده تسهیلات اعطایی به کارکنان نشان از آن دارد که متوسط پرداختی بانک‌های کشور به کارکنان خود (بدون درنظر گرفتن تسهیلات بازنشستگان بانک‌ها) به عدد ۷۷۷ میلیون تومان می‌رسد که البته این عدد در میان بانک‌های مختلف متفاوت و در بازه‌های معناداری حضور دارد.

برای مثال پست‌بانک با داشتن دوهزار و ۷۳۹ کارمند و تسهیلات دوهزار و ۸۱۳ میلیارد تومانی به کارکنان خود، متوسط تسهیلات کارمندی یک‌میلیارد و ۲۷ میلیارد تومانی را به هر کارمند داشته است و پس از آن بانک صنعت‌ومعدن با یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومان و بانک رفاه با یک میلیارد تومان تسهیلات در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات قرار دارد و در ادامه این فهرست بانک‌های توسعه تعاون، مسکن، ملی و سینا به ترتیب با ۹۵۸، ۹۲۴، ۹۰۷ و ۸۷۷ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی بیشترین تسهیلات کارمندی حضور دارند.

البته لازم به‌ذکر است که حجم تسهیلات پرداختی هر بانک به کارکنان خود در این گزارش، میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده، به‌عبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شده‌اند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یک‌میزان بوده است، یعنی بررسی سابقه‌کاری یا پست سازمانی به‌دلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است. همچنین همه ارقام سرانه بدون درنظر گرفتن تسهیلات بانک‌ها به بازنشستگان خود (کارمندان سابق) است.

 

 

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید