سایت ریاست جمهوری از دسترس خارج شد؟

 سایت ریاست جمهوری از دسترس خارج شد؟

سایت ریاست جمهوری

از ساعتی قبل سایت ریاست جمهوری از دسترس خارج شده که علت این اتفاق هنوز مشخص نیست. این سایت دقایقی پیش به وضعیت عادی بازگشت.
سایت ریاست جمهوری از دسترس خارج شد؟

سایت ریاست جمهوری به آدرس www.president.ir از دسترس خارج شده و قابل مشاهده و استفاده نیست.

 

تاکنون منابع رسمی و خبرگزاری دولت واکنشی به از دسترس خارج شدن سایت ریاست جمهوری نداشته اند و علت این اتفاق مشخص نیست.

این وب سایت دقایقی پیش به وضعیت عادی بازگشت و در دسترس عموم قرار گرفت، با این حال هیچ توضیحی در زمینه اختلال سایت ریاست جمهوری ارائه نشد.

 

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید