اجتماعی عمومی فرهنگ و هنر فرهنگی

خدا لبخند زد ،دختر آفریده شد …

پاکی و سادگی معصومانه از زمان تولد در وجودش به ودیعه نهاده شده است. آنچنان زیبا به چشمان اطرافیان می نگرد که گویی جهانی در چشمانش نهفته هست. هدیه ای دوست داشتنی که خانه را روشن کرده و موجبات شادی پدر و مادر را فراهم می کند. او همدم تنهایی پدر و مادر می شود، […]ادامه مطلب .