اقتصادی

چگونه فقر مطلق کاهش می یابد

ریشه‌کنی فقر، با محو یارانه‌های سیاه آیا می‌توانیم ظرف ۳ ماه «فقر مطلق» را در کشور به صفر برسانیم؟ حتی در اوج تحریم خارجی و رکود اقتصاد داخلی، می‌توان قاطعانه گفت که پاسخ این سوال مثبت است. چگونه؟ کافی‌ست با درایت و قاطعیت کافی، حجم عظیم یارانه سیاه را به یارانه‌ سپید تبدیل کنیم. مواردی […]ادامه مطلب .