حوادث

مشق شب فرزند مادر را راهی بیمارستان کرد

مادری بعد از آنکه نتوانست یک مسأله ریاضی را به فرزندش تفهیم کند، دست‌آخر از بخش قلب بیمارستان سر درآورد. یک زن ۳۶ ساله چینی در حالی که با فرزند ۹ ساله‌اش مشغول حل کردن مسائل ریاضی بود، به دلیل تکرار شرح یک مساله ریاضی دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. حمله […]ادامه مطلب .