اجتماعی سلامت سلامت عمومی فرهنگی مهارت های زندگی

اختلالی به نام لکنت زبان در کودکان

۲۲ اکتبر هر سال به “روز جهانی آگاهی از لکنت زبان” اختصاص دارد؛ این اختلال با تکرار صوت‌ها و هجاها و دیگر اختلال‌های سیالی گفتار همراه است که معمولا از سنین ۳ تا ۷ سالگی شروع می شود و بیشترین فراوانی آن در حدود ۵ سالگی است. لکنت زبان اختلال تکلمی چندعاملی است یعنی عوامل […]ادامه مطلب .