Tags :بی خوابی

سلامت سلامت عمومی

ارتباط خواب عمیق با کاهش اضطراب

بی‌خوابی شبانه می‌تواند احتمال اضطراب را حدود ۳۰ درصد افزایش دهد. محققان از سال‌ها قبل بر ارتباط بین کمبود خواب و اضطراب تاکید داشته‌اند. در این بررسی جدید شواهد بیشتری از این ارتباط به دست آمده است که نشان می‌دهد این تاثیر به اندازه‌ای حائز اهمیت است که نمی توان آن را نادیده گرفت. علاوه […]Read More