کوری یا بی سوادی عاطفی

 کوری یا بی سوادی عاطفی

کوری یا بی سوادی عاطفی

وقتی دچار بی حوصلگی ،غمگینی ، ناراحتی و .. می شوند و نمیتوانند نوضیح دهند

فقط میگوییند “حالم بده” یا “اعصابم خورده ” .

اما اینکه حال گرفته شان ،ناشی از خستگی ،احساس خجالت، طرد شدن از جمع دوستان ، حسادت ، حس تنفر ، احساس گناه ، شرمندگی و یا حقارت است .

برایش مشخص و روشن نیست . این اصطلاح را در روانشناسی ” کوری عاطفی ” می نامند .

که بین احساسات منفی خود نمیتوانند تفکیکی قائل شوند یا به خوبی ببینند . بعضی افراد نیز دچار بی سوادی عاطفی بوده و نمی توانند برای بیان احساس درون خود واژگان درست پیدا کنند .

آدم ها نیاز دارند بشنوند که :

شما دوستشان دارید ،چرا امروز ناراحتی ، چرا جواب تلفن هارا نمی دهی ؟ و …

تمرین کنید احساستان را بیان کنید …

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید