کشف DNA دو میلیون ساله برای نخستین بار

 کشف DNA دو میلیون ساله برای نخستین بار

شمال گرینلند

به تازگی در شمال گرینلند ، قطعاطی از DNA کشف شده که جا مانده از عصر یخبندان است و قدمتی دو میلیون ساله دارد .

ملوکول  DNA می تواند به سرعت تخریب شود ، اما این نمونه که در رسوبات عصر یخبندان نمونه برداری شده ، بین یخ های دائمی محصور بوده و به همین ترتیب از آسیب در امان مانده . به طور کلی بهترین شرایط برای بقای  DNA ، هوای سرد و خشک است .

این اکتشافات مهم به ما کمک می کند تا به اطلاعات بیشتری از مراحل ناشناخته ی دگرگشت DNAدست پیدا کنیم . تا قبل از این قدیمی ترین DNA کشف شده توسط بشر حدود یک میلیون سال قدمت داشت که از استخوان ماموت سیبری نمونه برداری شده بود .

به طور حتم این دستاورد موجب اغز فصل جدید در تاریخ دگرگشت خواهد بود .

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید