بی‌تفاوت نباشید

 بی‌تفاوت نباشید

| بی‌تفاوت نباشید! |

وقتی چیزی شما رو عمیقاً آزرده یا به هیجان اورده، غوغای درونتان رو سرکوب نکنید. اگر بی‌تفاوت رفتار کنید، هیچ وقت به ارتباط و شناخت حقیقی دست پیدا نمی‌کنیم.

فقط زمانی می‌توانیم بی‌تفاوت از کنار چیزی بگذریم که برای ما هیچ اهمیتی ندارد. اگر ارتباطی برای مهم است، باید به طور مستقیم بیان کنیم یا در رفتار نشان دهیم، و نه اینکه به صورت بازی‌های کلامی و تیکه کنایه!

فروید در این رابطه معتقده که «احساسات بروز داده نشده، هیچ‌وقت نمی‌میرند، آنها دفن خواهند شد و بعدها به شکل‌های زشت‌تری بروز داده می‌شوند.»

Nic

Related post

دیدگاهتان را بنویسید